Det saknades pengar på mitt konto när ni försökte dra fadderbidraget via autogiro - vad händer då?

Om det saknas pengar på ditt konto när vi gör autogirodragningen den 27:e varje månad har du två försök till den månaden att betala ditt fadderbidrag via autogiro. Vi gör nämligen tre dragningsförsök varje månad från den 27:e och tre dagar framåt.

Skulle den 27:e infalla på en helgdag görs första dragningen på nästkommande arbetsdag. Går dragningen inte igenom efter 3 försök kommer vi försöka dra dubbelt nästkommande betalningstillfälle istället.

Kontakta Givarservice vid frågor kring din betalning: fadder@plansverige.org 

Plan International Sverige Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.