Fars dag - ge en gåva som gör skillnad!

Fars dag är en högtid som saknar religiös grund som infaller andra söndagen i november.  

Jämställdhet betyder jämlikhet mellan flickor och pojkar – och mellan kvinnor och män. Det handlar om lika villkor, rättigheter och möjligheter att forma samhället och sitt eget liv, oavsett kön. Men över hela världen blir flickor diskriminerade och utsatta. De får ofta mindre mat, omsorg och möjlighet att utvecklas. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt – från dag ett. Plan International arbetar för att alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer kopplade till kön. Alla gynnas av och behövs i arbetet för jämställdhet, därför arbetar vi tillsammans med flickor, pojkar, kvinnor och män.

Alla, även pojkar, vinner på jämställdhet. Jämställdhet är inte bara en rättighet för alla barn, utan bidrar positivt till samhällsutvecklingen och är en förutsättning för global hållbarhet. Alla behövs för att nå dit. När samhället ger flickor och unga kvinnor möjlighet att leva fullvärdiga liv och därmed makt att bestämma över sin vardag och sin framtid får vi en bättre värld.

I vår Gåvoshop hittar du många gåvor som passar till Fars dag - du får ett fint gåvobevis att ge bort!
Plan International Sverige Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.