Går mitt bidrag direkt till fadderbarnet?

Som du säkert redan vet arbetar Plan International med utvecklingsprojekt i de områden där fadderbarnen bor. Det innebär att fadderbidraget går till de projekt som bedrivs där fadderbarnet bor men inte direkt till barnet och familjen. I fadderhandboken som du fick när du blev fadder står det mer om hur bidrag inte kan skickas till enskilda fadderbarn.

Anledningen till det är att Plan arbetar på ett långsiktigt sätt med målet att varje område ska kunna klara sig på egen hand efter att de olika utvecklingsprojekten genomförts. Genom att stödja områdets grundläggande behov, så som infrastrukturer, tillgång till vatten och utbildningssystem kan vi nå det målet.

Dessutom skapar vi ingen beroenderelation mellan fadder och fadderbarn på grund av enskilda bidrag. Utan om en fadder, mot förmodan, inte har möjlighet att betala under en period eller måste avsluta sitt fadderskap så kommer inte fadderbarnet och familjen att gå miste om något ur en finansiell aspekt. Plan International jobbar alltså för alla barn i området.
Plan International Sverige Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.