Hur länge gäller fadderskapet?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder, men du har tagit på dig ett åtagande som fadder i Plan Sverige och ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat.

Vill du göra ändringar i ditt fadderskap är du alltid varmt välkommen att kontakta Givarservice på fadder@plansverige.org eller på telefon 08 58 77 55 00.

Vill du avsluta ditt fadderskap hänvisas du att ringa 08 58 77 55 00 och välja knappval för avslut alternativt att mejla till fadder@plansverige.org så kontaktar vi dig!
Plan International Sverige Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.