Jag har det svårt ekonomiskt just nu. Kan man pausa under en period?

Om du inte har haft möjlighet att betala ditt bidrag men vill vara kvar som fadder ber vi dig kontakta Givarservice så att vi tillsammans kan komma fram till en lösning. Möjlighet finns att göra ett betalningsuppehåll i förväg under några månader. Fadderskapet flyter då på som vanligt, utan att du får några avier eller att bidraget dras på autogirot.

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med detta: fadder@plansverige.org
Plan International Sverige Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.