Jag vill skicka en hälsning till mitt fadderbarn, vad kan jag skriva om?

Här nedan kommer några tips för att underlätta brevskrivningen:
  • Skriv helst enkla och korta brev och ställ frågor som är lätta att svara på. Du kan gärna använda denna brevmall som du hittar på vår hemsida.
  • Berätta gärna om vardagliga saker; hur vi lever i Sverige, vad vi äter, om årstider och klimat, en dag i skolan eller på arbetsplatsen, våra högtidsdagar eller om dina fritidsintressen.
  • Det är inte tillåtet att uppge kontaktuppgifter i brevet, så som adress, telefonnummer, mejladress, konto på sociala media och liknande. Inte heller att efterfråga adress och liknande till fadderbarnet. Detta eftersom all kommunikation sker via Plan International av säkerhetsskäl för både fadderbarnet och faddern. Det är dessutom många fadderbarn som bjuder in faddrar till att besöka dem, vilket är jätteroligt och går att anordna i kontakt med Plan International Sverige ifall det skulle vara aktuellt. Dock är det inte tillåtet att faddrar i sin tur bjuder in fadderbarn till Sverige. Framförallt då besök hos fadderbarn alltid sker tillsammans med Plan-personal, vilket inte kan ordnas här i Sverige, och det hade därmed blivit en säkerhetsrisk för både faddern och fadderbarnet. En inbjudan kan även leda till en besvikelse för fadderbarnet om det inte blir av, och vi uppmuntrar istället till brevväxling för att utbyta information om er vardag! Om kontaktuppgifter eller en inbjudan förekommer i ett brev kommer de i så fall redigeras bort enligt vår globala policy för barn och ungas skydd.
  • Vi rekommenderar faddrar att endast skicka ett brev i taget, och därefter vänta på ett svar från fadderbarnet innan en ny hälsning skickas. Detta med anledning av att ifall exempelvis tre brev skickas samtidigt, så levereras dessa som tre separata brev, och fadderbarnet måste då i sin tur skicka tre svar tillbaka för att registreringen ska bli korrekt. Ett tips ifall du önskar skicka flera foton via Min sida är att göra ett kollage av några foton och ladda upp det som en enda fil. I dagsläget är det möjligt att skicka fyra foton per brev via Min sida.
Med anledning av de kulturella skillnader som finns så tipsar vi även om följande:
  • Inkludera gärna foton i brevet, men undvik om möjligt foton innehållandes alkohol och lättklädda människor.
  • I många länder där vi har fadderverksamhet kan det finnas en politisk konflikt eller oro. Vi förstår att detta kan vara i faddrars tankar om de har ett fadderbarn i området och att man gärna vill visa sin förståelse för situationen. Men av säkerhetsskäl för fadderbarnet så rekommenderar vi dock faddrar att inte nämna känsliga politiska frågor i alltför stor utsträckning.
  • Vi avråder våra faddrar från att skriva i detalj kring sjukdomar och andra betungande ämnen för att det kan vara svårare för barn att hantera informationen och vi kan inte säkerställa att fadderbarnen får det stöd de eventuellt skulle behöva för att bearbeta betungande frågor.

Plan International Sverige Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.