Vad är skillnaden mellan barnfadder och Flickafadder?

Flickafadder
  • Som Flickafadder blir man inte tilldelad ett fadderbarn, utan man är då med och stödjer Plan Internationals arbete för flickors rättigheter. Just nu går bidraget till projekt i bland annat Egypten, Etiopien och Bolivia där vi arbetar för att motverka könsstympning, barnäktenskap och tonårsgraviditeter. Dessutom bedrivs påverkansarbete på alla nivåer i samhället för att förändra de attityder som gör att dessa traditioner lever vidare. Läs gärna mer om vårt arbete med Flickafadderskapet här. Lägsta beloppet för vårt Flickafadderskap är 100 kronor i månaden.
Barnfadder
  • Som barnfadder blir du fadder till ett fadderbarn, och ditt fadderbidrag går då till de utvecklingsprojekt som vi bedriver i området där ditt fadderbarn bor. Du får då hem ett välkomstbrev som innehåller information om barnfadderskapet och en introduktion till ditt fadderbarn och de projekt som bedrivs i området. Som barnfadder har man även möjlighet att brevväxla med sitt fadderbarn, och all korrespondens mellan fadder och fadderbarn är givetvis frivillig. Minimibeloppet för barnfadderskapet är 200 kronor i månaden. Det beror på att man som barnfadder har möjlighet att brevväxla, vilket kräver en större administrativ resurs från Plan Internationals sida.
Plan International Sverige Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.