Våra riktlinjer och policys - vad det innebär för dig som barnfadder

Plan International är en av världens största och äldsta barnrättsorganisationer, som arbetar för och tillsammans med barn. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention som säger att barn har egna rättigheter - till exempel att skyddas från alla former av våld och övergrepp.

Plan International har därför tagit fram en Global policy för skydd av barn - och unga som alla anställda, volontärer, samarbetspartners och faddrar måste följa.

För dig som barnfadder innebär det bland annat att du:
  • Godkänner att all kommunikation måste gå via Plan International. Det innebär att alla brev läses igenom och godkänns av oss innan de skickas vidare till ditt fadderbarn.
  • Du aldrig får lämna ut dina kontaktuppgifter eller sociala mediekonton till ditt fadderbarn, du får av samma anledning inte heller acceptera en vänförfrågan från ditt fadderbarn. Detta är för både din och ditt fadderbarns skull.
  • Du får inte besöka ditt fadderbarn utan att ha planerat besöket i samråd med Plan International
  • Om du brevväxlar med ditt fadderbarn måste du hålla dig till de riktlinjer som finns för brevväxling, vilket bland annat innefattar att du måste respektera de kulturella skillnader som finns. Du får därför inte skicka avklädda bilder eller bilder med alkohol, och tänka på att anpassa innehållet efter ditt fadderbarns ålder.
  • Av integritetsskäl får du inte sprida information eller bilder om ditt fadderbarn eftersom fadderbarnet endast godkänt att informationen skickas till dig som fadder. Förnamn, land och ålder är okej att berätta om, men vi ber dig  att inte uppge ytterligare detaljer om ditt fadderbarn som skulle kunna identifiera och lokalisera fadderbarnsfamiljen.
  • När ett fadderskap avslutas (om fadderbarnet flyttat, om Plans verksamhet fasas ut eller liknande) så avslutas även kontakten med faddern. Man har då inte längre möjlighet att fortsätta ha kontakt med sitt fadderbarn utan den personliga kontakten gäller endast under tiden fadderskapet är aktivt.
Plan International Sverige åberopar sig rätten att vidta åtgärder för den som inte följer dessa riktlinjer. I vissa fall innebär det även att avsluta fadderskapet om det bedöms som nödvändigt för att säkerställa fadderbarnets säkerhet.

Läs mer om våra riktlinjer och policys för faddrar här.
Plan International Sverige (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.