Varför fokus på flickor och inte pojkar?

Plan International arbetar för att alla barn ska få det bättre, men i vårt dagliga arbete ser vi hur flickor diskrimineras dubbelt, både på grund av sitt kön och sin ålder. De fråntas rätten att bestämma över sitt liv och sin framtid. För oss är det uppenbart att ett genomgående jämställdhetsperspektiv är en förutsättning för att faktiskt kunna nå alla barn och skapa långsiktig förändring som bidrar till att flickors rättigheter respekteras.
  • För att säkerställa att vi stärker alla barns rättigheter (oavsett kön) behöver vi fokusera på flickor och ha ett jämställdhetsperspektiv.
  • För att uppnå flickors lika villkor behöver vi lyssna på dem och arbeta utifrån deras behov - vi behöver arbeta på uppdrag av flickor.
  • Alla behövs i och gynnas av ett arbete för jämställdhet och flickors lika villkor, även pojkar och män.
  • Insatser riktade mot flickor gynnar hela samhället.
Plan International Sverige Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.